RODO

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Kto będzie/jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych będzie Spirvent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu. Możesz skontaktować się z Administratorem pod wskazanym adresem e-mail: [email protected]

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach przesyłania przez Administratora powiadomień oraz informacji, w tym informacji handlowej, w ramach marketingu bezpośredniego, oraz monitoringu zamontowanej u Ciebie instalacji fotowoltaicznej. Mówimy tu następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy (jeśli posiada).

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane wyłącznie w celach marketingowych polegających na wysyłaniu bieżących powiadomień oraz informacji, w tym informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), dotyczących produktów i oferty Administratora, marketingu bezpośredniego oraz monitoringu zamontowanej u Ciebie instalacji fotowoltaicznej.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych;
  • w sytuacji przetwarzania Twoich danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym również profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych polegających na wysyłaniu bieżących powiadomień oraz informacji, w tym informacji handlowej, o których mowa powyże>j, jest Twoja zgoda, która jest podstawą prawną wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego oraz monitorowania zamontowanej u Ciebie instalacji jest okoliczność, gdy przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, która to podstawa prawna została wyrażona w art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Dodatkowo, pragniemy wskazać, iż czynności związane
z monitorowaniem zamontowanej u Ciebie instalacji, w ramach zawartej umowy, kiedy przetwarzane są Twoje dane osobowe mają również podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w art.
6 ust. 1 lit b) RODO, co oznacza, że przetwarzamy tak Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną i której dane osobowe dotyczą.

Facebook