ŁAD KORPORACYJNY

WIZJA

Zostaniemy liczącym się Polskim, a następnie europejskim dostawcą modułów inwerterowych i źródeł OZE. Będziemy obsługiwać szereg istotnych innowacji na rynku OZE, widzimy dla nas przestrzeń do rozwoju porównywalną z sukcesami marki Elona Muska. 

 

MISJA

Dostarczanie urządzeń i technologii do efektywnego pozyskiwania energii ze źródeł OZE z wykorzystaniem polskiej myśli technicznej. Misja ta realizowana jest głównie w produkcji Inwerterów nowej generacji, zintegrowanych, inteligentnych, skalowalnych dla instalacji od domowych do przemysłowych. Cel ten jest osiągany w oparciu o relacje partnerskie z dostawcami, integratorami i instalatorami gotowych rozwiązań OZE. Jako firma twórców najwyższych technologii, Spirvent z części wypracowanych środków będzie wspierał rozwój edukacji w Polsce. 

O NAS

Odkrycia i wynalazki dają możliwość czynienia świata lepszym i wygodniejszym. Polacy mają
w tym zakresie wiele znaczących osiągnięć.

Sprzyjający zbieg okoliczności i świadomość w/w faktów zaowocowały powstaniem firmy Spirvent. Zacne grono dobrych ludzi w trakcie  rozmów podczas wspólnych spotkań, postanowiło spróbować wprowadzić w życie pomysł na poprawę otaczającej nas rzeczywistości. Łączące nas wspólnie wyznawane  wartości takie jak pracowitość, fachowość i uczciwość zaowocowały pomysłem, którym próbujemy zmieniać otaczający nas świat.

Firma Spirvent pragnie być kontynuatorką i spadkobierczynią wielowiekowych tradycji rozwoju polskiej myśli technicznej. Wynalazcy Spirvent-u to zespół doktorantów i inżynierów
(w większości absolwentów PP) projektujących i konstruujących urządzenia na najwyższym światowym poziomie.

Zadaniem firmy jest tworzenie najnowocześniejszych urządzeń potrzebnych na współczesnym rynku. Nasze produkty są i będą tworzone: w oparciu o polską, innowacyjną myśl techniczną,
w nowoczesnych zakładach, rękami i umysłami godziwie wynagradzanych pracowników. Polskie myślenie w sprawach techniki, wdrożeń i produkcji jest jedyne w swoim rodzaju,

Na przestrzeni wieków, jako naród, nabyliśmy umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami, pomysłowego improwizowania, osiągania doskonałych wyników w sytuacjach krańcowo niesprzyjających.

Przykładem owoców naszego działania jest inwerter Spirvent Wolta, nagrodzony Złotym Medalem na targach GreenPower 2015 ( jego innowacyjne rozwiązania zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego).

Określamy go mianem “inteligentny”, gdyż jego oprogramowanie jest obdarzone inteligencją twórców. Jest to jeden z kilku pomysłów, którymi już dysponujemy.

Nasi konstruktorzy i wynalazcy są świetnie wykształconymi pasjonatami. Tworzymy zespół,
w którym każdy ma określony zakres obowiązków i sumiennie, i z zaangażowaniem go realizuje. Nad całością działań firmy czuwa Rada Nadzorcza, skupiająca prawników, deweloperów, specjalistów branży budowlanej i innych. Udziałowcy i sponsorzy sprawują nadzór inwestorski.

Wspólnie staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie: co jest potrzebne na rynku?

Odpowiedź wskazuje nam kierunki działania. W ten sposób zamierzamy rozwijać naszą firmę. Wszak potrzeb w dostatnio żyjącym rozwijającym się społeczeństwie, będzie coraz więcej. Naszą misją jest stworzenie systemu, w którym poprzez staranne wykształcenie świadomych, szczycących się polskością obywateli, osiągniemy zrównoważony rozwój społeczny
i ekonomiczny kraju.

Facebook