Spirvent w Sejmie

10 czerwca 2016 r. Sejm RP przyjął  zmianę ustawy o energii odnawialnej, regulując tym samym rynek instalacji prosumenckich.

Przedstawiciele firmy Spirvent brali udział w pracach zespołów i komisji mając na uwadze dostosowanie technologii do aktualizowanego prawa. Nasze poprawki skupiały się wokół energetyki prosumenckiej, tak aby jak najlepiej wykorzystać technologie spirvent w tym zakresie.

Aktualnie wszystkie produkty produkowane przez firmę Spirvent spełniają wszystkie wymagania zawarte w ustawie.

Leave a Reply

Facebook