Przetargi

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2018

W związku z realizacją przez SPIRVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o roboczej nazwie „Opracowanie innowacyjnego mikroinwertera”[...]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2018

W związku z realizacją przez SPIRVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o roboczej nazwie „Opracowanie innowacyjnego, hybrydowego falownika wyspowo-sieciowego o budowie modułowej”[...]

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2018

Niniejszym Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2018

Niniejszym Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2018

W związku z realizacją przez SPIRVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o roboczej nazwie „Opracowanie innowacyjnego mikroinwertera” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia[...]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2018

W związku z realizacją przez SPIRVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o roboczej nazwie „Opracowanie innowacyjnego, hybrydowego falownika wyspowo-sieciowego o budowie modułowej” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej […]
Facebook