Falowniki wyspowe. Charakterystyka

inwerter

Falownik wyspowy to inaczej inwerter albo przetwornica służąca do zmiany prądu stałego produkowanego przez ogniwa fotowoltaiczne, na prąd zmienny dostosowany do parametrów pracy urządzeń elektrycznych wykorzystywanych na co dzień. Jednocześnie inwerter stale monitoruje przepływ energii przez system. Prąd zmienny uzyskiwany w ten sposób charakteryzuje się stałą częstotliwością 230V i natężeniem 50Hz.

Budowa falowników wyspowych

Falowniki wyspowe to urządzenia często bardziej złożone niż samo ogniwo fotowoltaiczne. Określenie „wyspowy” odnosi się do tego, czy urządzenie współpracuje, czy nie z lokalną siecią energetyczną. Falownik wyspowy magazynuje nadmiar pozyskiwanej energii w skonfigurowanym systemem akumulatorów, podczas gdy falownik sieciowy może przesyłać prąd do lokalnej sieci energetycznej. Optymalnym systemem jest falownik hybrydowy, który zarówno magazynuje prąd w akumulatorach, jak i przesyła go do sieci, przy czym są to urządzenia droższe w stosunku do tych opartych na pojedynczej technologii.

Falownik wyspowy składa się z układu wejściowego i wyjściowego. Układ wejściowy zawiera:

  • układ stabilizujący napięcie w postaci kondensatorów,
  • układu MPPT śledzący maksymalny punkt mocy,
  • bezpieczników,
  • rozłączników
  • ograniczników napięć.

Z kolei układu wyjściowy złożony jest z modułu filtrującego i dławików. Taka konstrukcja umożliwia stabilne i efektywne pozyskiwanie prądu zmiennego o dużej mocy.

Jeżeli falownik współpracuje z jednym ogniwem fotowoltaicznym określa się go mianem mikrofalownika. System składający się z kilku ogniw może obsługiwać falownik stringowy, natomiast w elektrowniach montuje się falowniki centralne mogące obsłużyć na raz dużą liczbę urządzeń.

Falowniki wyspowe są urządzeniami o dużej wydajności przeznaczone do pracy w systemach autonomicznych. Dobrze sprawdzają się w gospodarstwach domowych, ale również w niektórych rozwiązaniach konstrukcyjnych zastępują falowniki centralne, ze względu na możliwość większej kontroli układów ogniw połączonych.

Facebook