Spotkanie z mieszkańcami Gminy Kiełczygłów

Gmina Kiełczygłów rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje proekologiczne dla swoich mieszkańców poprzez projekt pt. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Kiełczygłów”. Program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Planowana inicjatywa dotyczy instalacji fotowoltaicznych i jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowgmina kielczyglow 2anie mieszkańców tematyką Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Instalacje fotowoltaiczne przekształcają promienie słoneczne w prąd elektryczny, który dalej jest wykorzystywany na bieżąco w naszych domach. Nasłonecznienie w Polsce jest bardzo stabilne i korzystne dla tego typu systemów. Dostawca energii elektrycznej ma obowiązek bezpłatnego przyłączenia instalacji fotowoltaicznej poprzez wymianę licznika energii na dwukierunkowy. Posiadając instalację PV ograniczamy zużycie energii elektrycznej z sieci energetycznej do minimum.

Inwestycja umożliwi mieszkańcom znaczne obniżenie rachunków za prąd, przy jednoczesnej ochronie środowiska. Bardzo wysoki poziom dofinansowania, wynoszący do 85% wartości netto instalacji, sprawia, że koszt montażu instalacji zwraca się w zaledwie 2-3 lata.

Leave a Reply